Detox program

Detox

Detox har blivit ett känt begrepp de senaste åren. Men metoden har under många år varit känd för att vara relativt enkel och ändå väldigt effektiv. I Sverige hade vi tills för c:a 15-20 år sedan en väldigt fin hälsohems- rörelse. En del hade kunskaper om effekterna av rening och åkte till hälsohem när hälsan började vackla – ledbesvär, astma, högt blodtryck, eksem, övervikt, tarmsjukdomar, lever- och gallbesvär, förstoppning, etc., etc.
Där fanns kompetens, ren och giftfri mat full av näring, välgörande grönsaksavkok, juicer på färska grönsaker och en del annat som krävs för att en människa på kort tid ska kunna återhämta sig.

Motiveringen är den att en människa blir sjuk när giftbelastningen är tillräckligt stor. Det är en naturlag. Men om man bara har samlat ’lite’ gifter i kroppen, då är det lättare att rensa kroppen och återfå balansen. Och slippa risken att bli sjuk.

Förgiftningar leder till sämre hälsa

I vår miljö, men även i våra kylskåp och skafferier finns tusentals olika miljögifter(!). Dessa är väldigt svåra att undvika, om man inte har satt sig in i problematiken. Med kosten kan vi få i oss långa rader av giftiga ämnen – färgämnen, smakämnen, kon- serveringsmedel och andra livsmedelstillsatser. När man inte kan lita på myndigheterna, som ju ska hålla reda på vad vi får i oss, då får man väl lära sig själv.

Orsaken viktig

Ska man hjälpa någon vars organism har blivit hårt belastad av gifter är det nödvändigt att analysera hela situationen för att kunna få en klar bild över vilka faktorer som finns i med och vilka är viktigast.
Det är inte bara kosten som kan leda till giftbelastning. Kosten är enbart en av många giftkällor. Här kan tandkräm och andra kosmetiska produkter nämnas, giftiga metaller i munhålan, rubbad tarmflora, vanliga schampos, alla kemikalier som finns i våra plagg, kemikalier i vårt dricksvatten, etc.

Det är viktigt att nämna att otillräckligt intag av rent vatten är en mycket viktig faktor. Även tarmfunktionen, levern och gallan spelar här en mycket viktig roll.

En väl fungerande tarm har avgöarnde betydelse i avgift- ningen. När en tarm inte är ren, då uppstår mycket giftiga ämnen inne i tarmen. Dessa ämnen tas upp av blodet och måste då först passera levern för att renas. Så kan levern bli dubbelt så belastad. I praktiken blir det en form av rundgång för en del gifter. Detta måste stoppas!

Åtgärder? Det går att finna en lösning, bara man söker.
Det är alltid kartläggningen som är svårast. Man måste alltid individanpassa åtgärdspaketet. Då man väl har fått en klar bild över alla faktorerna kan ev. en kostjustering bli aktuell, och en lever- och gallkur, varma bad i hemmet, infraröd värme på mottagningen, lämpliga kosttill- skott, någon lätt fasta, en speciell diet, etc., etc.