Vad kan behandlas?

Det är ingen lätt uppgift att räkna upp allt som kan behandlas med akupunktur. I regel är det lättare att (kostnadsfritt) ringa till mottagningen, ge en kortfatad beskrivning av hälsoproblemet och få ett preliminärt besked om det är behandlingsbart med akupunktur eller inte. Finns det en teoretisk möjlighet att hjälpa är nästa steg att boka tid för en undersökning och konsultation.

En konsultation, som kan ta upp till c:a en timma, och ibland längre, räcker normalt för att bedöma om akupunktur- behandlingar är ett lämpligt alternativ för ett visst hälsoproblem.

Det är ett väldigt brett spektrum av sjukdomstillstånd och besvär som med fördel kan behandlas med akupunktur. Redan 1982 offentliggjorde Världshälso- organisationen (WHO) i samråd med de kinesiska hälsovårdsmyndigheterna att man hade belägg för att c:a 300 sjukdomar kunde botas med akupunktur.

Kring år 2002 kom en uppdaterad rapport från ett universitet i södra Kina där man fann att 420 olika sjukdomar, besvär och åkommor med fördel kunde behandlas med akupunktur. Det väsentliga här är inte hur många sjukdomar som kan behandlas, utom att akupunkturen kan i de flesta fall ses som en behandling som har en allmänt reglerande effekt på hela organismens funktioner, även om man kan rikta dess effekt för att uppnå mer specifika hälsoeffekter, som lindra akuta tanvärk, huvudvärk, sänka ett högt blodtryck, stoppa astmaanfall, vinterkräksjuka, etc.

Förutom de så vanligt förekommande led- och muskelbesvären (förslit- ningar, sträckningar och annat), är det idé att satsa på att behandla även olika typer av ögonsjukdomar (ex. ’gula fläcken’); nervvärk och olika nervsjukdomar (som polyneuropati, trigeminusneuralgi); olika typer av övervikt, ofrivillig barnlöshet, cirkulationsstörningar (fönstertittar- sjuka), bältros, öronsus och Menières sjukdom; olika typer av håravfall, impotens, inkontinens och flera andra uro-genitala besvär, samt en rad andra, även mera udda tillstånd, inklusive matsmältningsbesvär och sjukdomar (Chrohns sjukdom, ulcerös kolit, uppkördhet, etc.).