Vätgasterapi

VÄTGASTERAPI må vara nytt på våra breddgrader, och det helt okänt inom den offentliga vården i Sverige (naturligtvis), men faktum är att vätgasterapi förekommer i en hel rad länder som ett självklart inslag. Som starkt kontrasterande mot Sverige kan den japanska hälsovården nämnas: 

De japanska hälsovårdsmyndigheterna har godkänt vätgasinhallation som en vedertagen behandling vid en del akuta sjukdomar. (Och JA, det FINNS vetenskap bakom det, ifall någon skulle undra). Det kan te sig märkligt för en lekman att medicin kan skilja sig åt så mycket i två högteknologiska, moderna länder. Men lugn, det finns inga medicinska skäl till det. Då måste det finnas annat som styr, som t.ex. pangar och smutsig politik. Så det kan komma att dröja innan även den svenska offentliga vården hinner ikapp och anammar denna fantastiska, billiga och effektiva terapiform, som kan ges helt utan några som helst biverkningar. Och som erbjuder en lång rad hälsoeffekter.  

Vad är vätgasterapi? Det är, enkelt uttryckt en form av terapi där man på något sätt tillför kroppen vätgas. Antingen kan man andas in vätgas i terapeutiskt syfte, eller så kan man lösa upp en viss mängd vätgas i dricksvatten – och dricka det. 

Men, allt det som vätgasen åstadkommer i våra kroppar, det är ännu inte så känt. Här ska endast de viktigaste effekterna nämnas. 

Vätgas (inom kemin betecknas vätgas som H2) är den minsta molekylen vi har, vilket gör att den kan tränga in i alla vrån i kroppen och göra nytta där.  

Vätgasen har, som ett terapeutikum en mycket bred verkan på kroppen. Dess effekt märks främst på cellnivå. Vätgasmolekylen är en kraftfull antioxidant.